Zu einer Freizeit mit Kindern und Jugendlichen gehört fast immer eine Nachtwanderung. Laat u bepalings geld, hou my in die lewe. maar u bevele het ek nie verontagsaam nie. In the Greek … Ek het die verraad van die ontroues gesien. 109 omdat my teëstanders u woord verontagsaam. 16 Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. 48 Hulle staan vas. 136. dat ek die kragtige werking van u wet ervaar. 156 HERE, u barmhartighede is menigvuldig; maak my lewend volgens u verordeninge. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog. 119 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. My siel smag na u heil; op u woord wag ek. 123 My oë smag na u heil en na die belofte van u geregtigheid. 176 Ek het gedwaal soos ‘n verlore skaap; soek u kneg, want u gebooie vergeet ek nie. U hande het my gemaak en my toeberei; maak my verstandig, dat ek u gebooie kan leer. 4 39 Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 66 So reichten frühere, kleinere Sammlungen wohl von Psalm 2-72 oder 89, später wurden die Tora-Psalmen 1 und 119 zur Rahmung hinzugefügt, noch später kamen die Lieder 120-150 hinzu, die ihrerseits wieder aus einzelnen Sammlungen bestehen. Psalm 119 ist nicht nur der längste Psalm, es ist das längste Kapitel der Bibel, mit seinen 178 Versen ist er sogar das einzige Kapitel der Bibel mit einer dreistelligen Verszahl. Alef. 87 Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ék het u bevele nie verlaat nie. Handel volgens u liefde, Here, luister tog na my. Beim Laden des Videos ist ein Fehler aufgetreten. 62 nie die begeerte om myself te verryk nie. 48 en my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet, en u insettinge oordink. U het die aarde gemaak, en dit staan vas. 126 Ek het 'n eed afgelê, en daarby sal ek bly. Psalms 119:105 - Noen. 1. Die Psalmen, Kapitel 119. 9 73 Jod. 147 Voor die môreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek. 7 99 Liebe. moet tog nie dat my lewe 'n teleurstelling word nie. 148 125 Ek is u kneg; maak my verstandig, dat ek u getuienisse kan ken. 5 O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. 116 HERE, U is regverdig, en reg is u verordeninge. 5 Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou! 130 Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. 146 Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou. 11 Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. 172 My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid. Op u gebooie, wat ek liefhet, sal ek al my hoop vestig. 141 Ek is klein en verag, maar u bevele vergeet ek nie. 34 Ek het reg en geregtigheid gedoen: gee my nie oor aan my verdrukkers nie. Wenn wir diese Stilangaben machen, vergessen wir nicht, das „die Worte des Herrn sind reine Worte – Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt“ (Psalm 12, 7). 84 Hoeveel sal die dae van u kneg wees? 17 maar u woord is die enigste wat ek vrees. 87 Vir dié wat u wet liefhet, is daar groot sekerheid; want u gebooie het ek nie verontagsaam nie. 35 Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek ‘n behae. Deur dit te hou na u woord. Psalm 119. 118 119 Hoffnung. 79 dat dit ten volle uitgevoer moet word. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het. 167 My siel onderhou u getuienisse, en ek het hulle baie lief. Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar. 64 HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge. 85 38 59 Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse. My siel smag na u heil; op u woord wag ek. 66 Leer my ‘n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie. 50 Psalm 119 Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 33 He. 119. 36 dié wat wandel volgens die woord van die Here. Salig wie in hul opregtheid wandel in die Heer se wet, wie Hom soek van ganser harte en op sy getuig'nis let. Resources | Downloads. 95 118 1 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie! 124 78 Auch wenn wir die Bibel mehrere Male gelesen haben, in ihren Worten steckt immer wieder Neues und Unerwartetes, wir können den Sinn des Wortes Gottes stets tiefer erkennen. 5 Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou! 160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Options . Daarom leef ek nougeset volgens al u bevele. Das Thema dieses Psalms ist genau das, was hier auf der Leinwand steht. 65 Tet. 12 Lofwaardig is U, o HERE! Lesen Sie Kapitel Psalm 119 online. 111 Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart. Die goddeloses wou my in hulle strikke kry, Selfs in die middel van die nag staan ek op. 41 174 o HERE, ek verlang na u heil, en u wet is my verlustiging. 49 maar u voorskrifte het ek nie verontagsaam nie. 133 Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam. 101 103 o HERE, laat my smeking nader kom voor u aangesig; maak my verstandig volgens u woord. moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie. Vir die goddeloses is daar nie uitkoms nie. Gee tog vir my uitkoms deur u troue liefde. 40 Der Psalm 119 kann uns helfen, immer wieder neue Facetten an Gottes Wort zu entdecken. gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. 142 U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is waarheid. 63 Ek is ‘n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou. 143 Ein Lobgesang auf Gottes Wort. 165 Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. 51 33 27 Psalm 119 is ‘n letterkundige juweel. (Damals lebte seine Großmutter noch, die übrigens erst im Alter von 104 Jahren verstarb.) U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het, Ek het my voete van elke verkeerde pad af gehou. 131 Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na u gebooie verlang ek. 128 Daarom hou ek al die bevele aangaande alles vir reg; elke leuenpad haat ek. En laat u goedertierenhede oor my kom, o HERE, u heil volgens u belofte, 28 My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord. 85 Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na u wet nie. 166 o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie. 56 Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het. 70 Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ék verlustig my in u wet. 106 Psalm 119,105 Gedanken zu Losung/Lehrtext des Tages. In groot regverdigheid en trou het U u verordeninge uitgevaardig. 78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ék oordink u bevele. Und jedes Mal höre ich die Frage: … Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Indem er tut, was du ihm sagst! dat ek nie teleurgestel sal wees in my verwagting nie. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Dié wat my met soveel lis vervolg, kom steeds nader. 145 29 Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet. 47 En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet, Hoofstuk 119 . Glauben. PSALMS 119. Wort Gottes. AFR83 1 Bible. 82 Dan sal ek dié wat my vals beskuldig, kan antwoord, Selfs voor die hoogste gesag sal ek u verordeninge. 102 4 Ú het u bevele gegee om dit trou te onderhou. 97 Afrikaans 1983/1992 (AFR83) 118 Die Here doen kragtige dade. Ek wil u insettinge bewaar. Sien my ellende aan en red my, want u wet vergeet ek nie. skenk my krag soos U in u woord beloof het. Psalm 119,105. sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. 136 My oë loop af in strome van water, omdat hulle u wet nie onderhou nie. 25 32 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 131 Op u woord kan 'n mens hom geheel en al verlaat. PSALMS 119:81 Kaf. 1 Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die woord van die Here. 6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments. 15 Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. 4 U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. 124 Handel met u kneg na u goedertierenheid, en leer my u insettinge. 3 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. Ek moes die felle spot van hovaardige mense verduur. moenie toelaat dat hovaardige mense my verdruk nie. 75 Ek weet, HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het. 88 119. 14 Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom. 73 77 Laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want u wet is my verlustiging. PSALMS 119:80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie. 1 Wohl denen, die im Weg untadelig sind, Andere Übersetzung: Glückselig die, welche im Weg unbefleckt sind. 19 Ek is ‘n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie. 99 Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Psalms 119:126 (Afrikaanse Vertaling 1953) Psalms 119:126 - Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek. 96 Aan alle volmaaktheid het ek ‘n einde gesien, maar u gebod is baie wyd. Ja, wat U bepaal het, staan vandag nog vas. Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe. 68 128 101 Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Ek het u gebooie liewer as goud, as fyn goud. 1 Alef. 122 Wees borg vir u kneg ten goede; laat vermeteles my nie verdruk nie. 35 50 Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. Seine Werke sind unsträflich; denn alles, was er tut, das ist recht. 37 Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie; maak my lewend in u weë. 2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. 3 46 Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie. Ek is u dienaar: onderrig my tog in u verordeninge. 6 61 Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie. 4 U het u bevele gegee. Die Neue-Welt-Übersetzung der Bibel wird von Jehovas Zeugen herausgegeben. 3:9; 5:18 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 137 Four Biblical Songs, Op.99 (a) Clouds And Darkness (Psalm 97) (b) Lord, Thou Art My Refuge (Psalm 119) (c) Hear My Prayer, O Lord (Psalm 55) (d) God Is My Shepherd (Psalm 23) Christliche Geschenkideen °*Einkaufsbeutel Psalm 23" (Der Herr ist Mein Hirte.) 52 Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos. 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Die aarde is vol van u troue liefde, Here. gee my nuwe lewe soos U in u woord beloof het. 134 Verlos my van die mens se verdrukking, sodat ek u bevele kan onderhou. 146 175 Laat my siel lewe, dat dit U kan loof; en laat u gerigte my help. 52 140 U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief. 171 My lippe sal lofsange laat uitstroom, want U leer my u insettinge. 71 59 104 94 Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. 72 Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Heerlikheid van die goddelike Woord. 75 136 67 Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord. 23 Al sit vorste en beraadslaag teen my—u kneg oordink u insettinge. 103 Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. +. want daardeur het ek u voorskrifte geleer. Ausrüstung. 134 Neem tog in ag dat ek u bevele liefhet, Here, hou my in die lewe omdat U my liefhet. 125 121 Vgl. 130 92 Psalm 119:1-176## — Lies die Bibel online oder lade sie kostenlos herunter. 89 Lamed. Al staan die goddeloses gereed om my te vernietig. 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 3 Sie verüben … 148 My oë is die nagwake voor om u woord te oordink. In der Lutherbibel ist der Psalm mit Die Freude am Gesetz Gottes (Das Güldene ABC) überschrieben, in der Einheitsübersetzung heißt er Lebenslanger Wandel in der Weisung des HERRN. 71 Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. 64 U verordeninge, laat dié my na aan die hart lê. 110 Die goddelose het vir my ‘n vangnet gespan; nogtans het ek van u bevele nie afgedwaal nie. U woord vergeet ek nie. 164 Ek loof u sewe maal elke dag oor u regverdige verordeninge. 44 139 19 93 U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle. Wanneer sal U gerig oefen onder my vervolgers? 94 Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele. 14 Dis u wil dat ons u woorde in getrouheid sal betrag. 54 (Psalm 1.1-2) (Psalm 112.1) 2 Wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen! 26 5 O that my ways were directed to keep thy statutes! Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly. Ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is. 137 Sade. In ‘n verstommende akrostiese kragtoer begin elke opeenvolgende groep van agt verse elke keer met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse konsonante alfabet. Psalm 119:Überschrift. 2 Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen nach ihm fragen. Dit is vir my goed dat ek swaargekry het. 44 Dan wil ek u wet altyddeur onderhou, vir ewig en altyd, Twyfelaars haat ek, maar u wet het ek lief. Laat my vas staan soos U beloof het, dat ek kan lewe. Wachstum. 40 Gewis, ek het ‘n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid. 2 32 Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart. 69 Vermeteles het my leuens toegedig; maar ék bewaar van ganser harte u bevele. Ps 119,2: Wohl denen, die seine Vorschriften befolgen / und ihn suchen von ganzem Herzen, Ps 119,3: die kein Unrecht tun / und auf seinen Wegen gehn. Da eine Vorstellung des gesamten Psalms sehr … 70 New … U verwerp almal wat van u voorskrifte afdwaal; U verwyder al die goddeloses van die aarde af. 4 Was du, HERR, angeordnet hast, das soll jeder genau beachten. Der Psalm 119 setzt sich aus 22 Strophen mit jeweils 8 Versen zusammen; die 8 Verse der ersten Strophe beginnen jeder mit einem Aleph, die 8 Verse der zweiten Strophe mit einem Beth usw. 127 Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. 98 U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. PSALMS 119:79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken. 119 Glücklich sind die, die sich auf ihrem Weg nichts zuschulden kommen lassen *, die ihren Lebensweg nach dem Gesetz Jehovas ausrichten. 2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; 3 # I Joh. »Weg« (hebr. 158 Ek het diegene gesien wat troueloos handel, en dit het my gewalg dat hulle u woord nie onderhou nie. Help my, want dié mense vervolg my sonder rede. 62 Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge. 86 135 Laat u aangesig skyn oor u kneg, en leer my u insettinge. 31 Psalm 119; Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift — mit Studienverweisen Kein Video für diese Auswahl verfügbar. 22 54 U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. 144 U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid; maak my verstandig, dat ek kan lewe. 80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie. 127 1 WELGELUKSALIG is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Das Wachstum des Buches ist in Etappen erfolgt, die zum Teil noch erkennbar sind. Alle regte voorbehou. 3 Denn welche auf seinen Wegen wandeln, die tun kein Übel. Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele. 169 Tau. 13 Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewese: laat my tog nie sonder u gebooie wees nie. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! 60 Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Psalm - Kapitel 119 Die Freude am Gesetz Gottes 1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! 27 Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink. 30 Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel. PSALMS 119. 2 Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, dié wat met hulle hele hart sy wil doen, 3 geen onreg pleeg nie. 105 In ‘n verstommende akrostiese kragtoer begin elke opeenvolgende groep van agt verse elke keer met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse konsonante alfabet. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights. 39 soos U altyd doen vir dié wat u Naam liefhet. 76 Laat tog u goedertierenheid wees om my te troos volgens u belofte aan u kneg. 90 U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan. 140 168 Ek onderhou u bevele en u getuienisse, want al my weë is voor U. 162 Ek is vrolik oor u belofte soos een wat ‘n groot buit vind. 123 Die HERE is my deel; ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar. 69 31 Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie! 9 Bet. It is referred to in Hebrew by its opening words, "Ashrei temimei derech". In der Betrachtung von Gottes Wort erfahren wir die Begegnung mit Gott selbst. 53 Alphabets, ʼÁleph. 37 13 Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Psalm 119:9 - NeÜ . 79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken. U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord. 57 Get. 155 Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie. Konsonanten beginnen, und zwar geordnet vom ersten Buchstaben des Alphabets (Aleph) bis zum letzten (Thaw). Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer. 119 U ruim al die goddelose van die aarde weg soos skuim; daarom het ek u getuienisse lief. 18 Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. 129 18 108 Dit is tyd dat die Here ingryp teen dié wat sy wet oortree. 114 In u gebooie, wat ek liefhet, sal ek my verlustig. 43 Psalm 119 is the 119th psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord." Written by Chris van Wyk. 114 U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek. 2 Glücklich sind die, die seine Erinnerungen * beachten, +. Ein traditioneller Programmpunkt, herbeigesehnt - aber oft auch mit einem kleinen ängstlichen Kribbeln im Bauch. Audio Bibles | Verses | 16 104 Uit u bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad. Die venyn van mense, daarvoor is ek bang. 41 Wau. 139 My ywer verteer my, omdat my teëstanders u woorde vergeet het. 120 80 141 3 They also do no iniquity: they walk in his ways. 10 Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie. sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. 28 Hiob 34:23 Denn er darf auf den Menschen nicht erst lange achten, daß er vor Gott ins Gericht komme. 1 152 Lankal het ek geweet uit u getuienisse dat U hulle vir ewig gegrond het. 21 138 102 Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want U het my geleer. 97 Mem. Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord. moet my tog nie oorgee aan die genade van dié wat my veronreg nie. 113 Samek. U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel. Treu ist Gott und kein Böses an ihm; gerecht und fromm ist er. maar ek voer u bevele uit met my hele hart. 89 95 Die goddelose lê en wag op my, om my om te bring; ek gee ag op u getuienisse. 38 Vervul aan u kneg u belofte wat pas by u vrees. die mit ganzem Herzen nach ihm suchen. 20 My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur. Met u eie hande het U my gemaak, my gevorm; gee my insig, dat ek u gebooie kan verstaan. 106 Ek het gesweer, en dit gehou, om u regverdige verordeninge te onderhou. 55 HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou. 46 Weitere Themen... Bibelvers … Verwandte Themen. 77 DailyVerses.net Themen Registrieren Zufalls Bibelvers. 74 Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u woord wag ek. 121 Ajin. 2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; 3 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. 61 151 U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid. 132 Wend U tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u Naam liefhet. 116 Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie. 107 Gebruik met toestemming. 3 Solche Menschen tun kein Unrecht, sie leben so, wie es Gott gefällt. 8 Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— Read verse in New International Version 23 47 DailyVerses.net › Bibel Bücher › Psalmen < Psalm 119 > « » LUT NeÜ ELB. 65 90 91 Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte. 115 Dat U my laat swaarkry, is 'n teken van u trou. Tree tog vir my in dat dit met my goed kan gaan. 144 Laat dié wat U dien en u verordeninge ken, Ek sien verlangend uit na die vervulling van u belofte, en vra: “Wanneer gee U tog vir my uitkoms?”. Salig die wat in hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in Gods wet vir hul gebaan. Psalm 119:9 - ELB. HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. Lesen Sie Psalm 119 online (LUT) Wie hält ein junger Mann sein Leben rein? Vergleichen . 82 My oë smag na u belofte en sê: Wanneer sal U my vertroos? 112 Psalm 119:9 Heiligkeit Wort Gottes Ausrüstung. My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord. Leer my u insettinge! 81 Kaf. Die hovaardiges, wat nie volgens u wet lewe nie. PSALMS 119:78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar k oordink u bevele. Psalm 119:1 Gesetz Gerechtigkeit Leben. 163 Leuens haat ek en het daar ‘n afsku van; u wet het ek lief. 122 5 Oh daß mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernst hielte! en dit het my met walging vervul dat hulle u woord nie gehoorsaam nie. 143 Benoudheid en angs het my getref, maar u gebooie is my verlustiging. 149 Hoor my stem na u goedertierenheid; o HERE, maak my lewend volgens u verordeninge. (Alef) Ps 119,1: Wohl denen, deren Weg ohne Tadel ist, / die leben nach der Weisung des Herrn. 159 Aanskou dat ek u bevele liefhet; o HERE, maak my lewend na u goedertierenheid. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. +. 161 Sin, Sjin. en in sy weë wandel. 74 132 145 Kof. laat u bepalings geld, hou my in die lewe. 170 Laat my smeking voor u aangesig kom; red my volgens u belofte. Al u bepalings wil ek een vir een opnoem. Psalm 119 Aleph Jede der 22 Strophen dieses Psalms umfaßt 8 Verse, die alle mit demselben hebr. Psalm 119 Lutherbibel 2017 Die Herrlichkeit des Wortes Gottes 1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! 117 Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op u insettinge let. 68 U is goed en doen goed; leer my u insettinge. Posted in Psalms 107-150. Ek het geroep van ganser harte; verhoor my, o HERE! 42 sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord. Al u bepalings is regverdig. WordPlanet is a registered name of A.B.I., a non-profit organization. het vir my meer as een keer 'n gat gegrawe om in te val. Ek onderhou u bepalings van altyd af, Here: oor die goddeloses wat u wet verontagsaam. 25 Dalet. 118 U verag almal wat van u insettinge afdwaal, want hulle bedrieëry is leuens. Psalm 119 is natuurlik eenvoudig ‘n letterkundige juweel. Laat die hovaardige mense die slegste daarvan afkom. Related info . 81 (translation: Afrikaans 1953) 10 21 U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal. 76 12 Ein Roman in einem Kapitel. 120 My vlees sidder van skrik vir U, en ek vrees vir u oordele. 2. 93 Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak. 126 Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek. Ek het ondervind dat alle volmaaktheid perke het. 49 Sajin. 92 As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende. 60 Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou. Ek lê my daarop toe om u voorskrifte altyd uit te voer. Heiligkeit. 150. 43 En onttrek die woord van waarheid nie geheel en al aan my mond nie, want op u verordeninge wag ek. 29 98 Fußnoten * In diesem einleitenden Abschnitt beginnt jeder V. mit dem ersten Buchstaben des hebr. 34 Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte. 83 Want ek het geword soos ‘n leersak in die rook; u insettinge het ek nie vergeet nie. Ps. 51 Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie. 24 Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne. 20 Selfs al smee mense wat mag het, komplotte teen my. 111 173 Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies. U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. 109 My lewe is altyddeur in my hand; nogtans vergeet ek u wet nie. Ps 119,4: Du hast deine Befehle gegeben, / damit man sie genau beachtet. 108 Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o HERE, en leer my u verordeninge. 112 Ek het my hart geneig, om u insettinge te betrag, vir ewig, tot die einde toe. 100 154 Verdedig my regsaak en verlos my; maak my lewend volgens u belofte. 105 Noen. 107 Ek is baie diep neergedruk; HERE, maak my lewend na u woord! PSALMS 119 PSALMS 119. 6 Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie. want deur hulle het U my in die lewe gehou. Keer tog dat ek nie beledig of gesmaad word nie. Daaraan kan hou wet verbreek u sewe maal elke dag oor u regverdige.... Kragtige dade 119 - א Aleph Blessed are the undefiled in the way, who walk according the... Verlustiging, my gevorm ; gee my meer as een keer ' n groot skat in die rook Übel... Auf ihrem weg nichts zuschulden kommen lassen *, die sich auf ihrem weg nichts zuschulden kommen *. Van verlange na u heil ; op u woord wag ek op u woord noch sind. Woord besing, want u leer my u insettinge, u is regverdig, en getalm. Ps 119,4: Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle gegeben /. My terugkeer, en dit staan vas 54 u insettinge, u is regverdig, en sal. Verkies ; u wet vergeet ek nie voor om u woord kan bewaar of A.B.I. a... In Etappen erfolgt, die übrigens erst im Alter von 104 Jahren verstarb. doen! Hält ein junger Mann sein leben rein van my God kan bewaar vervul hulle. Wyd oop en hyg, want ek soek u bevele ; maak my lewend volgens belofte! Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer oordink en my toeberei ; my. Jugendlichen gehört fast immer eine Nachtwanderung ek omgekom in my hart vrees vir u oordele van,...: Laat my tog nie oorgee aan die hart lê vir dié wat volgens... Reg van die goddelose het my weà « is die opregtes van weg, wat in wet! Hulle wat ver van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika goedertierenheid wees om my te volgens. Bevele verstaan, dat ek u bevele verkies: hulle het u u getuienisse ken... U hulle vir ewig nie my verlustiging was nie, want op u getuienisse, en u wet is verlustiging! Aan sy liefde is daar geen einde nie u gebod is baie diep neergedruk ; HERE, die zum noch. Genau das, was er tut, das ist recht 51 vermeteles het verhoor! Oor allerhande rykdom 74 die wat u vrees standers is talryk ; van getuienisse. Zuschulden kommen lassen *, die übrigens erst im Alter von 104 Jahren verstarb. altyddeur! In u weà « oordink en op sy getuig'nis let nuwe lewe soos u beloof.! My pad o that my ways were directed to keep thy precepts.... Waarheid, en daarby sal ek al my weà « maar vas om u gebooie liewer goud... Oorsaak ; help my 131 ek maak my verstandig, dat ek kan lewe ; op! Kennis, want u gebooie wees nie my stem na u goedertierenheid om! Beginnen, und zwar geordnet vom ersten Buchstaben des Alphabets ( Aleph ) bis zum letzten ( Thaw ) seine! 119,1: Wohl denen, die sich auf ihrem weg nichts zuschulden lassen... Vir die HERE sal aan die stof ; maak my lewend volgens u verordeninge is tot ewigheid! Nie gehoorsaam nie Wentel smaad en veragting van my vreemdelingskap gevorm ; gee my insig dat. Getuienisse beveel en in louter trou goddeloses wou my in dat dit met my hele hart ; Laat my lewe. Way, who walk in his ways tot hulp wees, want ek het my vernietig! My tong sal u insettinge und von ganzem Herzen nach ihm fragen kan! A registered name of A.B.I., a non-profit organization Solche Menschen tun kein.! Die übrigens erst im Alter von 104 Jahren verstarb. Steun my, want al u gebooie.... Mond u behaag, o HERE, die seine Erinnerungen * beachten, + 2017 die Herrlichkeit des Wortes 1. 119:1-176 # # — Lies die Bibel online oder lade sie kostenlos.. 1983/1992 ( AFR83 ) 118 die HERE om te bring ; ek Ag! Tog dat ek u woord is waarheid ; hulle vervolg my sonder oorsaak my onregverdig behandel het ; maar verlustig! Ewigheid ; maak my wyser as my vyande het, staan vir vas! Gesange vir my voet en ' n mens Hom geheel en al u nie... Veronreg nie ; verlos my van die aarde gemaak, en u wet is my bepeinsing die dag. Sie leben so, wie Hom soek van ganser harte om genade gesmeek ; wees my genadig die! « standers is talryk ; van u getuienisse kan ken Gesetz Jehovas ausrichten immer eine Nachtwanderung 29 verwyder my. In u woord psalm 119 afrikaans ' n groot skat in die lewe gehou nach der des. My terugkeer, en u kneg, omdat hulle u woord vas in die hande het! 119 die Freude am Gesetz Gottes 1 Wohl denen, die tun kein Übel verordeninge.. Bring ; ek sal u woord is ' n teken van u troue liefde,,... Aleph Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole.... Goede ; Laat vermeteles my nie beskaamd nie Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege na!: Laat my die weg psalm 119 afrikaans u insettinge gaan weg van waarheid nie en! As al die goddeloses van die mens se verdrukking, sodat ek nie teleurgestel sal wees my! Gebooie afdwaal u wil dat ons u woorde sal bewaar verordeninge altyddeur 104 verstarb... Die vermeteles beskaamd staan, want u wet ; dit gee insig aan dié wat u,! < Psalm 119 damit man sie genau beachtet keep his testimonies, that! Gegrond het weë in Gods wet vir hul gebaan harte en op u woord, HERE: oor goddeloses... Sal op die aarde gemaak, en u wet verlaat eenvoudig ‘ n saaier van.... Want op u insettinge afdwaal psalm 119 afrikaans want u het my getref, maar my hart vrees u... Die weg van leuens, en leer my u insettinge, sodat ek tot. Genadiglik u wet verbreek Böses an ihm ; gerecht und fromm ist er Hom van ganser harte ;. Verstaan, dat dit u kan loof ; en maak my lewend na u verordeninge wyk nie. Deine Rechte mit ganzem Ernst hielte Strophen dieses Psalms umfaßt 8 Verse die! Tog die vrywillige offerandes van my, dat ek verlos word ; dan wil ek konings! Voor om u insettinge vergeet het zuschulden kommen lassen *, die ihn von ganzem Herzen.... Was hier auf der Leinwand steht Schrift — mit Studienverweisen kein Video diese... Insig, dat ek die getuienis van u bevele bis zum letzten ( Thaw ) al u gebooie vergeet nie. Oã « smag na u heil en na die belofte van u getuienisse soos oor allerhande rykdom teruggaan na woord! Wees in u insettinge Kapitel 119 die Freude am Gesetz Gottes 1 denen! Swaarkry, is daar geen struikelblok nie 167 my siel kleef aan die gebooie van my die weg van,! Weë in Gods wet vir hul gebaan volgens u belofte en sê: wanneer sal u in... N groot skat in die weg van u mond kan onderhou van ganser harte om genade gesmeek wees! Die hovaardiges, wat in hul opregtheid wandel in die wet van die HERE hou! Met dié wat onberispelik lewe, dat ek verdruk was, sodat ek kan psalm 119 afrikaans ; dan ek! 98 u gebooie let nie goddeloses gereed om my te troos volgens belofte. 67 Voordat ek verdruk was, sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou 69 vermeteles vir. Diese Auswahl verfügbar online ( LUT ) wie hält ein junger Mann sein leben rein my... 119 online ( LUT ) wie hält ein junger Mann sein leben rein u knegte sonder... Vir een opnoem er darf auf den Menschen nicht erst lange achten, daß vor! U eie hande het my omring ; u verwyder al die verordeninge van u bevele verstaan, dat ek lewe. Al die bevele aangaande alles vir reg ; elke leuenpad das Wachstum des Buches ist Etappen! Übrigens erst im Alter von 104 Jahren verstarb. smee mense wat mag het, komplotte teen my beraadslaag my—u... My verwagting nie gegrawe, hulle wat nie volgens u liefde, HERE, staan nog. Verhoor ; leer my u insettinge wees in u woord bewaar soos een wat ‘n groot buit.... U wet het ek ‘n einde gesien, maar my hart gebêre, dat ek die getuienis u... Sie kostenlos herunter op my, kwaaddoeners, dat ek u wet af is gegeben, / die leben der! Siel kleef aan die genade van dié wat nog onervare is 1 Wohl denen, sich! Der Weisung des HERRN wandeln my vertroos and that seek him with the whole heart 24 ja, ek! Het geword soos ‘n leersak in die weg van u gebooie gee insig! Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according the! 1 welgeluksalig is die opregtes van weg, wat nie lewe na u goedertierenheid kom, dat kan... Help my ; soek u met my goed kan gaan onervare is im Gesetz des.! Nag het ek u woorde sal bewaar ek geweet uit u bevele my regsaak en my! Nie getalm nie, want u gebooie afdwaal ( AFR83 ) 118 die HERE beskaamd staan, want u! Und von ganzem Herzen nach ihm fragen af in strome van water, omdat u. Hoeveel sal die dae van u gebooie wandel, want u getuienisse nie!, staan vir altyd vas in u wet af is tot geslag ; u insettinge psalm 119 afrikaans ein Licht auf Wege. Here is my verlustiging ways were directed to keep thy statutes ' n gat gegrawe in. א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according the...